Staselege lokalar til ulike anledningar!


Konferansesalane til Fretheim Hotel ligg i den historiske delen av hotellet der atmosfæra av gamal stordomstid sit i veggane. I Marthe stova, biblioteket og dei andre stovene kan du drikke kaffi og mingle mellom slaga. Salongane og stovene gjev konferansen eit løft, og me ønskjer at slike omgjevnader vil gje dykk båe inspirasjon og energi til heftig debatt, kreative løysingar å klare tankar under opphaldet.

I tillegg til historisk atmosfære kan me tilby alt av moderne teknisk AV utsyr i alle konferanserom. Her har me rom til alt i frå 2 personar til 170 personar i ein og same rom/sal.

Konferanseavdelinga har flott utsikt frå store vindauge. Med utsikt mot nye horisontar er moglegheitene til meir innsikt absolutt til stadets!Bordoppstilling


Skole
120
Kino
170
Bankett
160
Hestesko
80