Eit møte mellom fjord og fjell


La snøkledde fjell og ein djupblå fjord inspirera til nytenking og kreativitet, slik Edvard Grieg ein gong let seg inspirera. Ein konferanse på Hotel Ullensvang er meir enn eit møte.

Hotel Ullensvang har ei topp moderne kurs- og konferanseavdeling. Her finn de lokale veleigna for små eller store arrangement, og hotellet disponerer det meste av tekniske hjelpemidlar. Vår konferansevert er tilgjengeleg under heile arrangementet og syter for at rammene rundt vert slik de ynskjer.

Konferanseavdelinga har eigen lobby og tilgang til avskjerma salongar for kaffipausar eller meir uformelle møte.