Tilbake
16. - 17. OKTOBER 2022

Invitasjon til års- og høstmøte på Losby Gods

Kjære medlemmer!


Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i De Historiske Hotel og Spisesteder SA søndag den 16. oktober 2022 kl. 13.00-16.00 på Losby Gods, Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet.

Høstmøtet med gjennomgang av hovedpunkter for Markedsplanen blir gjennomført 17. oktober, 08.30 – 15.00.

Årsmøtet 7 juni 2022 vedtok enstemmig at det skal foretas en omdanning av De Historiske Hotel & Spisesteder SA til De Historiske Hotel & Spisesteder AS, med en påfølgende emisjon rettet mot eierne (medlemmene) i De Historiske Hotel & Spisesteder AS.

Ved omdanningen blir alle medlemmer direkte eiere og får tildelt verdier ved aksjer i et nytt AS. Synliggjøring av verdiene for medlemmene i De Historiske, effektiv eierstyring og lav avtalekompleksitet realiseres ved den anbefalte omdanningen. Omdanningsplan vil bli utarbeidet og fremlagt for vedtak på Ekstraordinært Årsmøte 16. oktober 2022.

Hjertelig velkommen!

Trykk her for fullt program