Tilbake
30. NOVEMBER – 1. DESEMBER 2021

Ekstraordinært års- og medlemsmøte i Bergen

Opus XVI i Bergen

Kjære De Historiske – Hotel & Spisesteder!


Velkommen til Ekstraordinært Årsmøte og medlemsmøte tirsdag 30. november til onsdag 1. desember 2021 på Opus XVI.

Det er blitt arbeidet godt etter det ekstraordinære årsmøtet, og det har vært en meget konstruktiv dialog mellom styret, administrasjonen og medlemmene.

Det er særdeles motiverende at medlemmene ser potensialet i å gjøre De Historiske til Norges mest slagkraftige samling av familieeide bedrifter, og som sådan en viktig aktør i norsk reiseliv.

Møtet er en oppfølging av veien videre i strategiprosessen for De Historiskes konkurransekraft i fremtiden. Styret ønsker å ta prosessen i riktig tempo og rekkefølge for å forankre dette skikkelig, og derfor vil prosessen gjennomføres med vedtak på ekstraordinært årsmøte 30. november. Deretter vil vi lande endelig selskapsform og kapitalisering på årsmøtet i februar/mars.

Det er derfor en glede å ønske velkommen til Opus XVI i Bergen der Britt og Alexander Grieg med vertskap og stab vil være vertskap for vårt ekstraordinære årsmøte og det påfølgende medlemsmøtet i november.

Vi gleder oss!


Trykk her for fullt program