Tilbake
13. - 14. NOVEMBER 2023

Invitasjon til Høstmøte på Lysebu

Kjære alle medlemmer i De Historiske!


Det er en stor glede å kunne invitere alle våre medlemmer til Høstmøtet på Lysebu.

2023 har vært et meget spennende år der vi har høstet erfaringer med bruken av ny teknologi og vi har tatt steget videre med implementering av den strategien vi la for De Historiske i 2022.

De Historiske skal levere medlemstjenester som er relevante for alle våre medlemmer og vi er med den nye kompetansen vi nå besitter både en reiselivs- og teknologibedrift som jobber for å bygge økt verdiskaping sammen med våre medlemmer. På møtet vil vi gjennom presentasjonen av Markedsplanen 2024 vise mer fra våre teknologiplattformer, samt presentere muligheter for økt markedsføring og distribusjon.

Stadig økte kostnadsnivåer og priser gjør at en riktig struktur for å samordne innkjøp og innkjøpsbetingelser er viktigere enn noen gang tidligere. De Historiske har derfor engasjert en intern arbeidsgruppe og iverksatt et arbeid for å utrede hvordan organisasjonen i større grad kan støtte sine medlemmer på innkjøpssiden, og sikre at medlemmene oppnår gode priser og betingelser.

Dette arbeidet vil presenteres på møtet, og vil være i tråd med økt verdi for medlemmene gjennom medlemsavtalen der felles forpliktende innkjøpsavtale vil gi bedre betingelser og økte muligheter på innkjøpssiden.

Hotelldirektør Pernille Christensen med vertskap og stab vil være vertskap for Høstmøtet.

Velkommen til Lysebu 13 - 14 november!

Trykk her for program