Tilbake
SUNDVOLDEN HOTEL, 1 – 2. MARS

Invitasjon til Vertskapsakademiet 2023

Kjære De Historiske – Hotel & Spisesteder!


Velkommen til årets utgave av Vertskapsakademiet i De Historiske, som arrangeres 1. – 2. mars på Sundvolden Hotel.

Målgruppen er alle ledere og ansatte som har et opplæringsansvar for andre i medlemsbedriften eller som rett og slett trenger faglig påfyll av servicearbeidet ihht. Historisk Kvalitet. Alle som jobber med gjestene vil ha utbytte av dette kurset.

Vi kjører kurset ihht. grunnmodulen i standarden vi har for historisk kvalitet, men vil legge kurset opp mest mulig praktisk med erfaringsdeling mellom medlemmene. Kurset baseres på grunnstandardene i Historisk Kvalitet og oppdatert versjon for 2023 presenteres på møtet.

Vår samarbeidspartner Quality Improvement vil bidra aktivt inn i kurset med praktiske eksempler fra våre spisesteder og fra våre hoteller. I tillegg vil vi vise våre videre planer for videreutviklingen av nytt digitalt opplæringsverktøy: E–Learning for Historisk Kvalitet.

Smakebit på agenda:

  • Hva er DHHS? Hva betyr det å være medlem her? Hvilke forventninger gir vi våre gjester?
  • Kjerneverdiene
  • Mat- og drikkeopplevelser
  • Hvordan skape de beste gjesteopplevelsene? 
  • DHHS standarden – Hva inneholder denne?
  • Gruppearbeid - evaluere ulike elementer av gjesteopplevelsen på Sundvolden med bakgrunn i kvalitetsstandarden
  • Implementering & trening på eget hus
  • Hvordan bygge en servicekultur som varer v/Mikael Forselius, Adm. Dir. i 62°NORD

Se fullt program her.

Velkommen til kurs – dette blir kompetansegivende på mange områder!