Fasaden av Sogndalstrand Kulturhotell
Sogndalstrand utenfor Egersund

Sogndalstrand Kulturhotell

Å bli henført av de vakre omgivelsene


Sogndalstrand er et gammelt ladested fra seilskutetiden. I 1994 ble hele området fredet av riksantikvaren, og et litt annerledes hotell ble født.

Ildsjelene Eli Laupstad Omdal og Jan Oddvar Omdal startet med krambukafé i juni 1994 som en idealistisk dugnadsinnsats for å sette fokus på dette unike stedet fra seilskutetida. En hel liten landsby var i ferd med å forfalle, og noe måtte gjøres.

I dag består Sogndalstrand Kulturhotell av ti forskjellige hus som rommer 29 overnattingsrom, restaurant, konferanserom, fengselspub m.m. Det eldste huset er fra 1831. Hotelldriften har også vært med på å bidra til at flere aktører i det lille samfunnet har våget å satse.

Telefon +47 51 47 72 55
Adresse

Strandgaten 22
4380 Hauge i Dalane

Ildsjelene  Eli Laupstad Omdal og mannen Jan Oddvar driver Sogndalstrand Kulturhotell. Sogndalstrand er et av de sju fredete kulturmiljøene i Norge og den eneste «byen» i Norge som er fredet.  Sogndalstrand er medlem av den internasjonale bevegelsen Cittaslow.

Kort vei til havgapet - Foto: Jan Ove Grastveit