;

Bærekraft

Veien mot et bærekraftig reiseliv

I generasjoner har mange av De Historiske Hotel & Spisesteders medlemmer hatt som mål å tilby sine gjester «historien om Norge». Gjerne ved bruk av tilgjengelige lokale råvarer, kulturhistorie og et tydelig vertskap. Skal våre medlemmer levere på dette er det en forutsetning at merkevaren Norge som reiselivsdestinasjon tar vare på Norges unike natur- og kulturverdier.

Samarbeidet i reiselivsnæringen er derfor viktig. De Historiske har bidratt til – og signert på «Veikart fra Reiselivsnæringen i Norge». Reiselivsnæringen har stort potensial for lavutslippsløsninger, er arbeidsintensiv, griper inn i en rekke økonomiske sektorer langs verdikjeden og kan ivareta Norges natur- og kulturkapital gjennom dreininger mot en grønnere, tverrsektoral og opplevelsesbasert verdiskaping.

Dette er viktig for De Historiske, og gjennom våre hoteller og spisesteder vil gjestene oppleve byggeskikker, historiske bygninger og lokal mat og møte et vennlig, ekte og nyskapende vertskap.

Medlemmene i De Historiske er representanter for autentiske opplevelser så vel som ekte norske tradisjoner, og setter sin stolthet i å ta vare på natur, kultur og miljø på hjemstedet. Våre medlemmer arbeider kontinuerlig med å redusere matsvinnet, utvikle menyer i nært samarbeid med lokale produsenter og underleverandører, utnytter berg- og sjøvarme, tilbyr sykkel for sine gjester til å oppleve destinasjonen på nært hold m.m. Dette er bærekraft i praksis, og De Historiske er også sertifisert gjennom Miljøfyrtårn - noe som sikrer kontinuerlig utvikling til det beste for miljøet.

  • Miljøfyrtårn

    De Historiske er sertifisert gjennom Miljøfyrtårn - noe som sikrer kontinuerlig utvikling til det beste for miljøet.

  • Kortreist mat

    Våre medlemmer benytter lokale leverandører så langt det lar seg gjøre, og flere har egen kjøkkenhage.

  • Den norske kulturarven

    Våre medlemmer setter sin stolthet i å ta vare på natur, kultur og miljø på hjemstedet, og forteller gjerne historiene videre.

Bærekraft i praksis

Her er noen eksempler fra våre medlemmer: