Reisevilkår for bestillinger med De HistoriskeAS


Her finner du våre generelle betingelser. Betingelsene gjelder alle bookinger hos oss, inkludert booking via våre nettsider og i vår app. Ved spørsmål ber vi deg ta kontakt med oss, enten via e-post [email protected] eller på telefon +47 55 31 67 60.

Bestilling 
Bestillingen er bindende når bekreftelse er sendt, og du har mottatt et ordrenummer. Dette er generert via vårt bookingsystem. Når du gjennomfører en bestilling er du påtatt å oppgi ditt navn, adresse, e-post, ankomst- og avreisedato, samt betalingsmåte. Det er viktig at du oppgir korrekt e-postadresse for å motta din ordrebekreftelse.

Vennligst merk at ordrebekreftelsen vil bli sendt til den e-postadressen du oppgir ved bestilling.

Hva slags avbestillingsregler som gjelder for din hotellbooking er avhengig av hvilken type booking du har gjennomført. Kontroller alltid hvilke regler som gjelder for din booking. Disse finner du inne i selve hotellbestillingen til hvert enkelt hotell.


Kortferier kjøpt og betalt på Internett
Kortferier kjøpt på De Historiske sine nettsider, kan ikke endres eller refunderes mindre enn 14 dager før avreise, med mindre man har kjøpt en avbestillingsforsikring sammen med turen og oppfyller betingelsene for denne. De Historiske tilbyr også en egen avbestillingsforsikring.

Les mer om avbestillingsforsikringen her.

Ved avbestilling inntil 14 dager før avreise, blir hele summen refundert automatisk. Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager før avreise, blir 50% av reisens pris refundert. Ved avbestilling senere enn 4 dager før avreise, får du ikke refundert noe.  

Dersom du skulle ha behov for å avbestille tett opp mot avreise, men ikke har kjøpt avbestillingsforsikring av De Historiske, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller kortselskap for eventuell refusjon. Det er viktig at du alltid har en gyldig reiseforsikring som både dekker avbestilling og andre uhell som kan oppstå når du er ute på reise


Generelle regler og vilkår for kortferier:

Hvem er ansvarlig?
Teknisk arrangør er De Historiske AS. De Historiske AS er også ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Du vil motta din bekreftelse på mail og sms.
Bekreftelsen/verdipapiret og/eller sms er et bevis på at bestillingen er betalt og skal fremvises på de ulike hotellene/spisestedene. Verdipapiret/bekreftelsen/sms er gyldig under hele kortferien og skal fremvises på hvert sted.

Når kan du bestille?
Bestillingen kan gjøres helt opp til avreise såfremt kapasitet er tilgjengelig.

Når blir din bestilling bindende?
Din bestilling blir bindende så snart bestillingen har gått igjennom og bekreftelsen er mottatt.

Hvordan skal du betale?
Reisen betales med kredittkort eller med gavekort. Det er mulig å delbetale med gavekort. 

Hva skjer om du vil avbestille?
Du kan avbestille din reise etter følgende regler:

Ved avbestilling inntil 14 dager før avreise, blir hele summen refundert automatisk. Ved avbestilling mellom 14 og 4 dager før avreise, blir 50% av reisens pris refundert. Ved avbestilling senere enn 4 dager før avreise, får du ikke refundert noe.  

Dersom du har tegnet avbestillingsbeskyttelse hos oss i tilfelle sykdom vil vi kontakte deg dersom det er mindre enn 14 dager til avreise. 

For firma/gruppeturer gjelder egne regler for avbestilling.

Hva skjer om du blir syk?
Dersom du ved bestilling av reisen tegner en avbestillingsbeskyttelse, har du rett til å avbestille reisen vederlagsfritt med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen.Se mer under avbestillingsforsikring.

Force Majeure
De Historiske AS kan avlyse en reise dersom uforutsette forhold som vi ikke er herre over, slik som naturkatastrofe, arbeidskonflikter eller tilsvarende inntreffer og gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen (force majeure).

Du har rett til å avbestille pakkereisen​ dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum, inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden.

Ved avbestilling har du ikke krav på å få tilbakebetalt det du har betalt for pakkereisen.

Om det skjer noe under selve reisen skal du så snart som mulig ta kontakt med oss på [email protected], [email protected] eller på tlf. 55 31 67 60 slik at vi om mulig kan rette opp feilen. Om du ønsker å reklamere skal dette gjøres så raskt som mulig til samme sted. 

Pakkereiseloven
Ved pakkereiser gjelder disse vilkårene:
Alminnelige Vilkår for pakkereiser

Forbehold om endringer og feil i våre trykksaker og på internettsidene våre
Vi har forbehold om trykkfeil og at tider, priser og vilkår kan endre seg i løpet av gyldighetsperioden.

Tredje part
Kundedata registrert gjennom denne nettsiden vil ikke bli delt med/solgt til en tredje part og alle kundedata oppbevares ifølge norsk lov.

Avbestillingsforsikring
Dersom du ved bestilling av reisen tegner en avbestillingsforsikring, har du rett til å avbestille reisen vederlagsfritt med fradrag av prisen for avbestillingsforsikringen i følgende tilfeller:

Avbestillingsforsikringen gir deg rett til å avbestille reisen dersom det inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død i din egen husstand eller i nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for deg å gjennomføre reisen. Forholdet skal dokumenteres ved legeattest utferdiget på skjema godkjent av Lægeforeningen og Den Norske Reisebransjeforening. Avbestillingsforsikringen blir ikke refundert.

Retten til avbestilling gjelder også dersom hindringen rammer en annen i reisefølget, og det derfor er urimelig å kreve at du skal gjennomføre reisen uten at vedkommende person er med. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsgrunnen må fremvises senest én måned etter at forholdet inntraff. Dersom du har kjøpt en reise hvor prisen er basert på at to eller flere bor i samme rom, hytte eller leilighet, vil avbestillingsforsikringen dekke de tillegg som ellers ville påløpe som følge av at du ikke kan gjennomføre reisen.

Avbestillingsforsikringen omfatter også hendelser som er av plutselig og alvorlig karakter, og som kunden verken kjente til eller burde kjent til da avtalen ble inngått, og det ikke er rimelig å kreve at kunden benytter seg av turen. Slike forhold kan for eksempel være betydelig skade på eiendom. Forholdet skal dokumenteres ved politirapport eller attest fra forsikringsselskap.

Refundering ved avbestilling kan forventes innen en uke fra avbestillingstidspunkt.

Verneting
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen (gjesten og hotellet) skal behandles etter norsk rett.