Et unikt arrangementslokale ved Akershus Festning


Høymagasinet er en del av Akershus Festning, Forsvarets hovedsete, men også et nasjonalt monument og et levende byområde for folk flest.

Arkitekt Christian Herman Malling tegnet Høymagasinet som stod ferdig i 1845. Høylåven er et uvanlig bygg i norsk sammenheng, med utmurt bindingsverk og en særegen geometrisk konstruksjon. Rammeverket av bjelker er lagt i et kvadratisk mønster, med overlappende, skråstilte kvadrater i samme format. Teglen er i hovedsak lagt diagonalt. Takkonstruksjonen har lette trebjelker og strekkstag i stål, en teknikk utviklet for jernbanestrekningen Paris-Versailles.

Høymagasinet var lenge rivningstruet, men ble istandsatt av Byantikvaren i 1980-årene og i dag fredet. Alle tiltak som er gjort for å tilrettelegge for publikumsbruk er godkjent av Riksantikvaren og Byantikvaren. 

Opp igjennom tidene har høylåven ved Kontraskjæret blitt benyttet som arrangementslokale for konserter, bryllup, filminnspillinger, kunstutstillinger og næringslivsarrangementer. Etter omfattende modernisering i 2018-2019 er Høymagasinet tilgjengelig for publikum som kulturscene, selskapslokale og kafe på historisk grunn - midt i byen.

Høymagasinet driftes i et samarbeid mellom Fursetgruppen og Fauna Eiendom.