Et moderne gjestgiveri innenfor gamle vegger


Granavolden Hotel & Gjæstgiveri ligger midt i Norges historiske hjerte, langs den Bergenske Kongevei der folk har ferdes gjennom århundrene. 

Helt siden 1657 har det vært drevet gjestgiveri på Granavollen. Stedet var et knutepunkt i gammel tid. Her lå kirkene. Her var det bygdeting, skysstasjon og ikke minst et gjestgiveri med muligheter for overnatting, mat og drikke. Den bergenske kongevei førte med seg alle slags reisende over Granavøll.

I vårt eget århundre har Granavolden spisset sin profil og gjestgiveriet er blitt et godt sted for konferanser, seminarer og selskaper. Opplysningsvesenets fond har som eier en verdiplattform og en visjon som handler om engasjement, gjestfrihet, og ekthet.