Tilbake
LOSBY GODS, 25 – 26 APRIL

Invitasjon til Synxiskurs 2024

Kjære medlemmer


Velkommen til kurs i Synxis på Losby Gods 25. og 26. april!

Som beskrevet i Markedsplanen 2024 blir det også i år arrangert brukerkurs i Synxis. Vi i Revenueavdelingen ønsker å jobbe enda tettere sammen med medlemmene, både med hensyn til systemsupport og bidra til kompetansebygging i Synxis som booking og distribusjonskanal.

Kurset er lagt opp tilsvarende tidligere regionale kurs, med et tydelig innhold tilpasset ulike målgrupper per dag. 


Dag 1: Grunnkurs 25.04

Det er flere medlemmer som har fått nye ansatte eller nye brukere siden forrige kurs. Det de har til felles er et behov for basiskunnskaper eller grunnkurs i Synxis, for resepsjon eller booking. Grunnkurs passer også for de som ønsker en oppfriskning i daglige rutiner for bruk av Synxis.

Dagen starter med lunsj klokken 11.30, kurset begynner fra klokken 12.00 og avsluttes ca 17.00. Felles middag klokken 19.00.


Stikkord fra innholdet:

  • Navigering og muligheter
  • Romtyper, oppdatere beskrivelser og bilder
  • Priskoder, innhold og gyldige perioder
  • Enkle pakker med en inkludert ytelse
  • Daglige rutiner, åpen/stenge kapasitet 


Dag 2: Viderekommende 26.04

Målgruppen er de som ønsker å utnytte flere muligheter som ligger i Synxis for å øke omsetning og optimere tilgjengelig kapasitet. Kurset starter klokken 09.00, det blir lunsj klokken 11.30 og kurset avsluttes ca 14.00. 


Denne dagen blir det fokus på:

  • Dynamiske pakker og tilleggsprodukter
  • Promotions og lukkede tilbud
  • Bookinglinker
  • Stay restrictions


Man kan melde seg på en av dagene eller begge, det velger hver enkelt etter eget behov. Viktig at alle har med seg egen PC for å få best mulig utbytte.


Velkommen!