MC-tur til Walaker Hotell


Walaker Hotell ligger i Solvorn i Luster og bør gå rett på egen "bucket list"!