Hvis disse veggene kunne snakke...


Helt siden de første skysskarene tok inn på Straand i 1864, har hotellet vårt sørget for trivsel og god service, med gjesten i sentrum. Gjestfriheten og de gode tradisjonene er gitt videre fra generasjon til generasjon, og over 150 år senere kan man fortsatt føle seg som hjemme her. En helt spesiell atmosfære finner du i «gamlehotellet», som lever videre som en sentral del av det nye hotellet.


Hadde de solide tømmerveggene i disse trivelige stuene talt, ville de hatt mangt å fortelle om tidligere tiders liv og virksomhet. Straand har en interessant og fargerik fortid som dagens vert Sigmund Straand både er stolt av og føler seg forpliktet til å føre videre.


1800-tallet: det var en gang…
Vi må fem generasjoner og 154 år tilbake i tiden – til 1864 – for å finne grunnlaget for dagens omfattende virksomhet på Straand. Da kjøpte Sigmunds tippoldefar Olav og hans kone Kari, øvre og nedre Straand. Det de to overtok var for husmannsplass å regne, med en beskjeden stue og en flekk jord med mye stein og kratt. Beliggenheten var derimot vakker i bakkene ned mot innsjøen Nisser.


Olav og Kari var et meget arbeidssomt par, som med ungt livsmot så fremtidsmuligheter også ut i fra datidens forhold. Ved siden av å rydde plassen til et mønsterbruk, overtok Olav skysstasjonen i Vrådal. Med dette ble Straand raskt et viktig sentrum for all slags transport og mye av det som ellers skjedde i bygda. Selv om turismen på 1800-tallet ennå ikke hadde nådd til denne delen av Telemark, var Vrådal et viktig knutepunkt for veifarende.

Når det var mange folk på farten – være seg agenter, sorenskriver og annen øvrighet – sier det selv at det fra tid til annen kunne være nokså trangt om saligheten. De reisende foretrakk imidlertid å ha det trangt på Straand framfor å finne et annet husvære.


Hos Kari og Olav på Straand ble alle tatt vel i mot, selv om plassen må sies å ha vært ytterst beskjeden i den første skysstasjonen, som for øvrig fremdeles er å finne på hotellområdet. Denne besto av kjøkken og stue i første etasje, samt et trev eller hems over dette igjen. Overnattingsgjestene ble plassert i stua, vertskapet sov på kjøkkenet, mens de som var i tjeneste hos Olav og Kari hadde sitt tilhold på trevet i de første årene. Når det var mange folk på farten – være seg agenter, sorenskriver og annen øvrighet – sier det selv at det fra tid til annen kunne være nokså trangt om saligheten.


De reisende foretrakk imidlertid å ha det trangt på Straand framfor å finne et annet husvære. En viktig årsak var at Kari og Olav allerede den gang hadde skapt en helt egen trivsel på stedet. I tillegg var Kari viden kjent for sin gode mat, og kaffen på Straand var nærmest berømt på den tiden.


I årene fram mot århundreskiftet var Straand i stadig vekst. Nye bygninger ble reist og i stallene kunne det være opptil 16 hester i spilltauene. Foruten å være Vrådals eneste hotell i mange år, fikk stedet etter hvert også andre viktige funksjoner. Det var «doktordager» for bygdas folk, og her møttes «skriver, fut og folket til ting» når det var aktuelt.


1900-tallet: mot nye mål
Kari og Olavs sønn, Johan, ble neste generasjon på skysstasjonen. Han overtok stedet etter sine foreldre i 1902. Hans kone, Sigrid, hadde erfaring fra annen pensjonatdrift, og med det ble det ny fart i hotelldriften. Det var i Sigrid og Johans tid at feriegjestene begynte å innfinne seg for alvor, og da naturlig nok først og fremst om sommeren.


I 1924 ble Straand rystet av en liten katastrofe. Da brant hotellet, som var bygget i sveitserstil, ned til grunnen. Som den handlekraftige mannen Johan var, satte han sporenstreks i gang med å bygge nytt. Og allerede året etter, til jul, stod det nye hotellet i stabburstil klar til bruk.


Med sine solide tømmervegger og tradisjonsrike Telemarkstil er dette fremdeles en sentral del av dagens moderne storhotell på Straand. Sammen med Sigrid førte han arven videre etter de beste Straand-tradisjoner. Han gikk raskt i gang med utbygging av hotellet som nå fikk fem rom og to stuer i første etasje, og ti rom i etasjen over.


I enda større grad enn sin far hadde Johan mange jern i ilden. Foruten å drive skysstasjon og tømmerkjøring, drev han mye med handel og ervervet seg flere større eiendommer. Som skysstasjonsholder opplevde han den nye tid, og i 1919 kjøpte han sammen med to slektninger den første bilen i Vrådal. Han så meget vel at det bare var et tidsspørsmål før bilen ville komme til å dominere både person- og godstransport.


I 1929 anskaffet han derfor den første lastebilen, og sørget også for rutekonsesjon i området. Senere etablerte han fast rute mellom Vrådal og Skien. Denne delen av hans og familiens virksomhet ble utviklet til «Straand Bilruter». Med det som har skjedd av sammenslåinger på transportområdet de senere årene er dette Straand-engasjementet nå en del av Telemark Bilruter.


1900-tallet: mot vår egen tid
Sentralt i hans livsverk sto fedrearven på Straand som han med dyktighet hadde ført videre og som han overlot til tredje generasjon ved sin sønn Sigmund, som sammen med sin kone, Jorunn, overtok driften i 1948. Som en naturlig følge av utviklingen på Straand, satset Sigmund under krigen på utdannelse ved hotellfagskolen. Det var med entusiasme og energi han gikk inn i oppgaven med å føre to tidligere generasjoner livsverk videre inn i den nye tid med gryende masseturisme i begynnelsen av 1950-årene.


Sigmund ble brått ble revet bort, midt i sin travle arbeidsdag i 1960, bare tolv år etter at han hadde overtatt virksomheten.
Da hadde imidlertid hans sønn, Johan, allerede bestemt seg for å føre familietradisjonene videre, selv om han den gang var ganske ung.


Etter å ha tatt hotellfagskolen og skaffet seg erfaring bl.a. fra Park Hotell i Sandefjord, overtok og kjøpte han så Straand Hotell av sin mor i 1973. Siden 1973 har hotellet utviklet seg raskt, og det framstår i dag som et av Telemarks største og beste hoteller.


Etter flere utvidelser på 70- og 80-tallet og videre inn i det 21. århundre, har hotellet i dag 125 værelser, stor restaurant, dansebar, pub, pianobar, svømmebasseng, trimrom, salonger, vinkjeller og ikke minst en stor og velutstyrt konferanseavdeling.
Etter tre år på Norsk Hotellhøyskole i Stavanger, og flere års praksis på forskjellige hotell, kom i 2008 Johans sønn, Sigmund, inn i bedriften. Dermed var 5. generasjon på plass som ny daglig leder.

Om nærområdet
Med beliggenhet rett ved Nisser har vi bade- og vannsportsmuligheter så vel som flott og variert turterreng om sommeren. Fra hotellet kan man se rett over på 9-hulls golfbanen på Fossøy.

Veteranbåten MS Fram går i sommersesongen i fast sightseeing rute på øvre del av Nisser og slusene mellom Nisser og Vråvatn for de som vil se Vrådal fra vannet.


Vi har også fin natur og mange nærliggende museer, deriblant Norsk Skieventyr, Åmdals Verk Gruver og Eidsborg Stavkirke, som egner seg godt for en dagstur med bil.


Vinterstid finnes det langrennsløpyper så vel som alpintmuligheter ved Vrådal Panorama alpinsenter.